Prof.Dr. Rakimahwati M.Pd
Pembina Utama Muda / IV/c / Guru Besar
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
Dra Sri Hartati M.Pd
Pembina TK. I / IV/b / Lektor Kepala
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
Dr Farida Mayar M. Pd
Pembina TK. I / IV/b / Lektor Kepala
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
Drs. Indra Jaya M.Pd.
Pembina / IV/a / Lektor
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
Indra Yeni M. Pd
Pembina / IV/a / Lektor Kepala
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
Dra Yul Syofriend M.Pd
Pembina / IV/a / Lektor Kepala
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
- Nurhafizah SPd, MPd
Penata Tk. I / III/d / Lektor
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
- Delfi Eliza S.Pd,. M.Pd
Penata Tk. I / III/d / Lektor
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
Rismareni Pransiska S.S., M.Pd
Pembina TK. I / III/c / Lektor
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
Dr, Yaswinda M.Pd.
Penata Muda TK. I / III/b / Asisten Ahli
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
<< | < | 1 2 3 > >>